PENGESAHAN KEBERADAAN GURU DI DALAM SISTEM eOPERASI

Merujuk kepada perkara di atas, semua sekolah

...

MAKLUMAN KESEGERAAN PENGURUSAN SIASATAN DAN PELAORAN ISU/KES DI INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pengetua / Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah

...

EDARAN SURAT PENETAPAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KEPADA PEJABAT PERAKAUNAN BAGI KUMPULAN WANG SEKOLAH, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pengetua / Guru Besar,
Sekolah-Sekolah Daerah

...

PENATARAN FORMAT BAHARU SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) MULAI TAHUN 2021 PERINGKAT DAERAH MATA PELAJARAN : SAINS, MATEMATIK TAMBAHAN DAN BAHASA TAMIL /KESUSATERAAN TAMIL

Pengetua,
Sekolah-sekolah Menengah
Negeri Johor....

PENATARAN FORMAT BAHARU SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) MULAI TAHUN 2021 PERINGKAT DAERAH MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM, PENDIDIKAN MORAL DAN BAHASA CINA / KESUSTERAAN CINA

Pengetua,
Sekolah-sekolah Menengah
Daerah Batu

...
© 2021 PPD Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.