PENGESAHAN KEBERADAAN GURU DI DALAM SISTEM eOPERASI

Merujuk kepada perkara di atas, semua sekolah

...

MAKLUMAN KESEGERAAN PENGURUSAN SIASATAN DAN PELAORAN ISU/KES DI INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pengetua / Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah

...

EDARAN SURAT PENETAPAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KEPADA PEJABAT PERAKAUNAN BAGI KUMPULAN WANG SEKOLAH, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pengetua / Guru Besar,
Sekolah-Sekolah Daerah

...

LATIHAN KENDIRI DALAM TALIAN (LKDT) BAGI INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAHASA INGGERIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) YANG DIJAJARKAN KEPADA COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR)

Pengetua,
Sekolah-sekolah Menengah
Daerah Batu

...

TANGGUNGJAWAB KETUA-KETUA JABATAN MELAPORKAN SEBARANG PELANGGARAN TATAKELAKUAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 KEPADA PIHAK BERKUASA TATATERTIB

Pengetua / Guru Besar                                         

Daerah Batu Pahat.

           

Tuan,

...

© 2021 PPD Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.