PENGESAHAN KEBERADAAN GURU DI DALAM SISTEM eOPERASI

Merujuk kepada perkara di atas, semua sekolah

...

TANGGUNGJAWAB KETUA-KETUA JABATAN MELAPORKAN SEBARANG PELANGGARAN TATAKELAKUAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 KEPADA PIHAK BERKUASA TATATERTIB

Pengetua / Guru Besar                                         

Daerah Batu Pahat.

           

Tuan,

...

PERINGATAN BERHUBUNG PERSEDIAAN MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI PERINGKAT NEGERI TAHUN 2020

Pengetua / Guru Besar,
Sekolah-sekolah Daerah Batu

...

PENGHANTARAN LAPORAN TAHUNAN ASET DAN STOK KERAJAAN SEKOLAH-SEKOLAH DI BAWAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATU PAHAT TAHUN 2020

Pengetua / Guru Besar,
Sekolah-Sekolah Daerah

...
© 2021 PPD Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.