TANGGUNGJAWAB KETUA-KETUA JABATAN MELAPORKAN SEBARANG PELANGGARAN TATAKELAKUAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 KEPADA PIHAK BERKUASA TATATERTIB

Pengetua / Guru Besar                                         

Daerah Batu Pahat.

           

Tuan,

...

PELAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN KE SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR, KPM

Pengetua / Guru Besar
Daerah Batu Pahat

Tuan,

PELAKSANAAN OPERASI

...

PERINGATAN DAN MAKLUMAN KEPADA PENGETUA DAN GURU BESAR BERKAITAN PENUTUPAN SEKOLAH-SEKOLAH BERMULA 9 NOVEMBER 2020 HINGGA 17 DISEMBER 2020

Pengetua / Guru Besar                                         
Daerah Batu Pahat.

           

Tuan,

...

NAMA DAN GELARAN JAWATAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI, JABATAN PENDIDKAN NEGERI JOHOR

Pengetua / Guru Besar                                         
Daerah Batu Pahat.

           

Tuan,

...

PROGRAM DTP: MAKLUM BALAS DIALOG PRESTASI DAERAH BATU PAHAT BIL 5/2020

Semua Pengetua
Sekolah-sekolah Menengah Daerah Batu

...
© 2021 PPD Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.