PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI BADAN KEPIMPINAN MURID (STUDENT LEADERS BOARD) SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH DAERAH BATU BAHAT 1/2021

Penyelaras Program Badan Kepimpinan Murid ( Student Leaders Boards )

Melalui dan salinan,

Pengetua dan Guru Besar
Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah
Daerah Batu Pahat

Tuan,

 PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI  BADAN KEPIMPINAN MURID (STUDENT LEADERS BOARD) SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH DAERAH BATU BAHAT 1/2021

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk,

2.        Sehubungan dengan itu dilampirkan surat tersebut untuk tindakan dan makluman pihak tuan.

Sekian, terima kasih

- Sektor Pembangunan Murid -

PAUTAN BAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMIMPIN MUDA JOHOR (SEKOLAH MENENGAH)
https://drive.google.com/drive/folders/1PENpaaqX7X3CxCLYvVZqfjHrhAi0mjWf?usp=sharing

PAUTAN BAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMIMPIN MUDA JOHOR (SEKOLAH RENDAH)
https://drive.google.com/drive/folders/1XIfyoul66_fM-yJlYJd8-jQaovAf5YuE


© 2021 PPD Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.