Sektor Pembangunan Murid

Azman.jpg

MAKLUMAT SEKTOR

FUNGSI SEKTOR

PEMBANGUNAN MURID

Melaksanakan pelan kecemerlangan murid daerah meliputi akademik, kokurikulum, disiplin dan bantuan pendidikan.

HAL EHWAL MURID

1.Menyelaras pelaksanaan program di sekolah-sekolah.

2.Melaksana pelan tindakan keberhasilan murid.

3.Melaksana pemantauan program di peringkat daerah.

4.Menyelaras pengoperasian pembangunan murid dalam daerah.

5.Menyelia urusan pengemaskinian dan penyelenggaraan pangkalan data pelajar berkaitan hal ehwal murid.

Bantuan Pendidikan/Kebajikan/SPBT

Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program bantuan kepada murid seperti :

i.Asrama  

ii.Biasiswa/Bantuan Pelajar Miskin

iii.Anti Dadah 

iv.Rancangan Makanan Tambahan

v.Program Susu Sekolah

vi.Skim Bantuan Makanan Asrama

vii.Skim Bantuan Pakaian Seragam

viii.Skim Bantuan Buku Teks

Disiplin dan Sahsiah

Merancang, menyelaras dan melaksana :                                             

i.Program disiplin dan keselamatan murid           

ii.Program bimbingan, kaunseling dan kerjaya murid

PEMBANGUNAN BAKAT MURID

1.Menyelaras pelaksanaan program di sekolah-sekolah.

2.Menyelia urusan pengemaskinian dan penyelenggaraan pangkalan data pelajar berkaitan pembangunan bakat murid.

3.Melaksana pelan tindakan keberhasilan murid.

4.Melaksana pemantauan program pendidikan di peringkat daerah.

5.Menyelaras pengoperasian pembangunan murid dalam daerah.

Sukan

1.Merancang, melaksana dan menyelaras:

i.Aktiviti sukan di peringkat daerah dan negeri

ii.Kursus-kursus yang berkaitan sukan kepada guru-guru

iii.Kerjasama agensi lain dalam aktiviti sukan

2.Merancang dan melaksana aktiviti sukan dan mengurusetia MSSD

3.Memantau dan menilai perlaksanaan program  sukan di daerah

Kokurikulum dan Kesenian

1.Merancang, melaksana dan menyelaras :-

i.Aktiviti kelab, persatuan dan badan beruniform di peringkat daerah dan negeri..

  1. kursus-kursus yang berkaitan kegiatan ko-kurikulum kepada guru-guru.

iii.Kerjasama agensi lain dalam aktiviti kokurikulum.

2.Memantau dan menilai perlaksanaan program kokurikulum dan akademik.

3.Merancang, melaksana dan menyelaras :-

  1. Aktiviti pendidikan pencegahan dadah.
  2. Kursus/bengkel/seminar yang berkaitan pendidikan pencegahan dadah kepada guru-guru.

iii.Pertandingan anti dadah

  1. Kerjasama agensi lain dalam aktiviti pencegahan dadah.

4.Memantau dan menilai perlaksanaan pendidikan pencegahan dadah.

5.Melaksana dan menyelaras

6.Kursus/bengkel/seminar pengurusan dan penyelarasan Ko-kurikulum.

CARTA ORGANISASI

© 2021 PPD Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.