Sektor Psikologi Dan Kaunseling

MOHD KARIM BIN JAIS

(KAUNSELOR PENDIDIKAN DAERAH)

SUZANA BINTI SUHAIMI

(KAUNSELOR PENDIDIKAN DAERAH)

MAKLUMAT SEKTOR

FUNGSI SEKTOR

PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

1.Melaksanakan perkhidmatan kaunseling bagi organisasi.

2.Merancang dan menyelaras kursus berkaitan kaunseling bagi organisasi.

3.Mengumpul data dan memantau perkembangan pegawai yang menrima kaunseling.

4.Memberi khidmat nasihat berkaitan kaunseling di peringkat daerah.

CARTA ORGANISASI

© 2021 PPD Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.