Sektor Pentaksiran Dan Peperiksaan

Najib Saher

MOHD. NAJIB BIN SAHER

PPPD
(PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN)

MAKLUMAT SEKTOR

FUNGSI SEKTOR

PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN

1.Mengurus pelaksanaan dan kerahsiaan pentaksiran/ peperiksaan  antara sekolah-sekolah.

2.Menyelaras pelaksanaan pentaksiran/peperiksaan seluruh sekolah dalam daerah.

3.Membantu penyerahan, storan dan pengumpulan kertas penilaian sulit.

4.Mengesan pencapaian pelajar berdasarkan penilaian berasaskan sekolah.

5.Mengurus dan mengendalikan pelbagai peperiksaan awam dalam dan luar negeri di peringkat daerah.

6.Membantu menguruskan pendaftaran calon peperiksaan peringkat daerah.

7.Memberi maklumat dan sokongan untuk pentauliahan pusat peperiksaan.

8.Urus setia setiap program latihan penilaian di peringkat daerah.

9.Mengurus dan mengendalikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam daerah.

10.Mengurus keselamatan peperiksaan di daerah.

11.Merancang, mengurus dan mengelola penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan dan penilaian peperiksaan di daerah.

12.Menyelaras, memproses maklumat dan data sekolah / calon peperiksaan di daerah.

CARTA ORGANISASI

© 2021 PPD Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.